Marianne Raatikainen 

Toiminnallisen ryhmätyön ohjaaja (psyko-ja sosiodraama), miimikko ja diakoni.

Marianne tarjoaa sekä virkistävää että teemoja ja tunteita tutkivaa draamatyöskentelyä.